Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. 

RODO - klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Zapoznaj się już dziś z klauzulą informacyjną naszego Stowarzyszenia, której początkiem obowiązywania jest 25 maj 2018r. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym informujemy, że:

1.Stowarzyszenie Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia „Totis Viribus” z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sulechowska 6, stowarzyszenie kultury fizycznej wpisane do KRS pod nr 0000368295, przetwarza dane osobowe członków stowarzyszenia - w tym zawodników sekcji sportowej pn. „Klub Pływacki Totis Viribus Świebodzin” (nr licencji Polskiego Związku Pływackiego 100504) – oraz pracowników, w tym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, kontrahentów, darczyńców, wolontariuszy i uczestników działań statutowych stowarzyszenia (np. zawody, obozy, szkolenia).

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym rejestracji w systemie SEL (System Ewidencji Licencyjnej) Polskiego Związku Pływackiego.

3. Zgodnie z art. 6 RODO podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu stanowi::

a) zgoda osoby, której dane dotyczą,

b) uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa,

c) wykonanie umowy,

d) usprawiedliwiony interes administratora.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:

a) sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,

b) usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”, zgodnie z art. 17 RODO,

c) ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO, 

d) przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO 

e) sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO

f) cofnięcia zgody danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

g) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

6. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być kierowane:

a) na adres e-mail: totisviribus[małpa]totisviribus.pl, 

b) na adres pocztowy: Stowarzyszenie Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia „Totis Viribus”, ul. Sulechowska 6, 66-200 Świebodzin,

c) pod nr tel. +48 531 942 331