Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. 

Podstawa prawna konieczności poddania się badaniom sportowym

Zgodnie z art. 37.1 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku Art. 37. 1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie. Koszty wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 1,w tym koszty badań niezbędnych do wydania tego orzeczenia, w stosunku do zawodników, którzy nie ukończyli 23 lat i nie otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu, są finansowane ze środków publicznych na zasadach określonych przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia  badania sportowe przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do niepełnosprawnych badania te może przeprowadzić również lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej. W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, badania przeprowadza lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej. Skierowanie na badania wstępne wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu albo orzeczenie o niezdolności do uprawiania danego sportu wydaje lekarz, który przeprowadził badania. 

Jako Stowarzyszenie prowadzące sekcję pływacką zrzeszoną w Polskim Związku Pływackim jesteśmy zobowiązani do wymagania "BADAŃ SPORTOWYCH". Zawodnik bez badań nie może uczestniczyć w zajęciach sekcji, w tym obozach i reprezentować klubu na zawodach. Ponadto, Polski Związek Pływacki nakazuje w procesie rejestracji zawodnika w Systemie Ewidencji i Licencji przesłanie skanu aktualnych badań. 

 

Jak uzyskać zaświadczenie, kartę zdrowia sportowca?

Bezpłatnie: uzyskać skierowanie od lekarza POZ, następnie wykonać badania laboratoryjne tj.: morfologia, OB, badanie ogólne moczu, glukoza w surowicy i z plikiem badań udać się do np. Centrum Medycyny Sportowej OLIMP lub Aldemedu w Zielonej Górze. 

Płatnie: bez skierowania, z plikiem badań do ww placówek, koszt np. w OLIMPie to 80 zł